Kuruluşu

Kasabamızın Kurucuları Ecdadımızın Aslı Türkmen Yörük Hanı Taifesine Mensup oldukları anlaşılmıştır.

1480 yıllarından bu tarafa ise Fatih döneminden itibaren Kasabamızın tarihi ile ilgili bazı bilgiler mevcuttur. Kasabamızın kurucusu bir Türkmen beyi olan ecdadımız Sadık Bey dir.  Sadık Bey üç kardeş olup diğerleri ise Mumun ve İsmail Beylermiş Sadık Bey mevcut olan Kasabamıza yerleşmiş olup, İsmail ise Kasabamızda bulunan İsmailler mevkisi dediğimiz araziye yerleşir, Mumun ise Mumunlar dediğimiz araziye yerleşir. Sadık Bey Hacca gider ve Hacı Sadık olarak anılmış olup, Böylece Kasabamızın adı da Sadıkhacı olmuştur

Sadıkhacı Kasabamız ismini bu ecdadımızdan almış olup, o zamanlarda kasabada tarım re hayvancılıkla uğraşıyorlarmış. 1480 yıllarında bu gün bu bölgede yer alan bazı köy ve komşu kasabalar o zamanlar yok imiş, o günkü mevcuda göre 180 kişi olup bunların 98 kişi erkek 82 kişi ise kadınmış.

Kasabamızın Çok eski Yaşlılarının anlattığına göre sadık bey köyü kurakken  eflatunu pınarını görmemiş Yıllar sonra görüyor fakat yerleşim yerini Değiştirmiyor

Belediye oluşu ve kapanışı

Sadıkhacı Belediyesi 02.11.1991 gün ve 91-38750 sayılı ortak kararname ile kurulmuş, Belediye organları 07.06.1992 tarihinde yapılan belediye seçimleri sonrası teşekkül etmiş olup belediye başkanlığı genel iş ve yürütümü bu tarihten itibaren başlamıştır.

Daha Sonra Hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Kanun Tasarısı’yla 6.12.2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6360 sayılı kanun Tasarısıyla

 

kapatılarak mahalle statüsüne dönüştürülmüştür, nüfusu 2 binin altına düştüğü için beldiye kapatılarak mahalle statüsüne dönüştürülmüştür Beyşehir’e mahalle olarak bağlanmıştır.